• HoREA 'mách nước' giúp doanh nghiệp địa ốc ứng phó siết tín dụng

    Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, để thích nghi với lộ trình "siết" tín dụng vào thị trường bất động sản các chủ đầu tư dự án phải tìm kiếm các nguồn vốn khác thay thế dần một phần nguồn vốn tín dụng, nhằm phát triển thị trường bất động sản bền vững.

|< < 12536 12537 12538 12539 12540 > >|