19:14 | 09/01/2019

Bắc Ninh chủ động hỗ trợ thêm cho người có công với cánh mạng về nhà ở

(Xây dựng) – Ngoài số tiền 20% đối ứng của địa phương theo quy định, tỉnh Bắc Ninh chủ động hỗ trợ thêm cho mỗi hộ dân người có công 4 - 8 triệu đồng/hộ, nâng tổng mức hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn là 48 triệu đồng/hộ xây mới và 24 triệu đồng/hộ sửa chữa.


Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công và hộ nghèo tại huyện Thuận Thành.

Hỗ trợ thêm bằng nguồn vốn khác

Chính phủ ban hành Quyết định hỗ trợ nhà ở cho người có công vào tháng 4/2013 thì đến tháng 8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn.

Tổng số hộ được phê duyệt theo Đề án tại thời điểm này là 2.189 hộ (1.403 hộ xây mới, 786 hộ sửa chữa), sau khi rà soát kiểm tra, xây dựng và hoàn thành còn 1.889 hộ (1.174 xây mới, 715 hộ sửa chữa). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, 300 hộ dừng không triển khai nữa do không đáp ứng tiêu trí hỗ trợ hoặc xin rút.

Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì số tiền hỗ trợ cho các hộ xây mới là 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa 20 triệu đồng/hộ. Đối với các tỉnh tự cân đối ngân sách và điều tiết về Trung ương như tỉnh Bắc Ninh thì Trung ương chỉ hỗ trợ 80% tương đương 32 triệu đồng/hộ xây mới và 16 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngoài số tiền 20% đối ứng của địa phương theo quy định, tỉnh chủ động hỗ trợ thêm bằng các nguồn vốn khác là 8 triệu đồng/hộ xây mới và 4 triệu đồng/hộ sửa chữa, nâng tổng mức hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn là 48 triệu đồng/hộ xây mới và 24 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho người có công giai đoạn này khoảng 86 tỷ đồng bao gồm vốn đối ứng của UBND tỉnh và vốn của trung ương đã được UBND tỉnh bố trí giải ngân về các địa phương.

Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công lần hai vào tháng 7/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện với tổng số hộ được phê duyệt theo Đề án bổ sung: 1.250 hộ (789 hộ xây mới, 461 hộ sửa chữa), chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện năm 2017 có 625 hộ (480 xây mới, 145 sửa chữa).

Đến nay đã hoàn thành 100% theo kế hoạch; Giai đoạn 2 thực hiện năm 2018 có 625 hộ (309 xây mới, 316 sửa chữa), kết quả đến thời điểm tháng 10/2018 có 412/625 hộ đã khởi công, 213 hộ chưa khởi công.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 1.250 hộ theo Đề án bổ sung khoảng 48,9 tỷ đồng bao gồm vốn đối ứng của tỉnh và vốn của Trung ương, đã được tỉnh bố trí giải ngân về các địa phương.

Sau 05 năm thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2013 - 2015 cơ bản hoàn thành (khoảng 90%). Đối với 1.250 hộ có tên trong danh sách Đề án bổ sung, kết quả tại thời điểm tháng 10/2018 đạt 78% kế hoạch, mục tiêu hoàn thành trong năm 2018.

Hỗ trợ đúng đối tượng

Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, việc bình xét hộ đạt tiêu chuẩn hỗ trợ cũng như thẩm định và phê duyệt hồ sơ hỗ trợ thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, thủ tục nhanh chóng.

100% các căn nhà được hỗ trợ đạt các yêu cầu về quy mô, chất lượng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là có diện tích tối thiểu 25m2, đảm bảo 3 cứng…

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, còn một hạn chế về thời gian thực hiện ở một số địa phương còn chậm, chỉ được khắc phục sau khi có chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua họp thường kỳ một tháng một lần.

Công tác giải ngân vốn còn gặp nhiều lúng túng do cán bộ trực tiếp ở cấp huyện và cấp xã phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm, không có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính.

Công tác rà soát ban đầu chưa chính xác, việc đánh giá tiêu chí hư hỏng của nhà ở còn cảm tính, một số hộ tách đất và hộ khẩu không đáp ứng tiêu chí hỗ trợ.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng để mọi người dân hiểu và thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “ Lá lành đùm lá rách”, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, bình xét các đối tượng hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở để kịp thời báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét thực hiện chính sách trong thời gian tiếp theo.

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, dòng họ... ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng; Rà soát, nghiên cứu những điểm hạn chế trong chính sách cũ khi áp dụng tại địa phương để kịp thời báo cáo tỉnh nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng trong thời gian tới.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ người có công khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 để các địa phương có cơ sở, kế hoạch tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: