20:31 | 21/10/2018

Bình Dương: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX, thị xã Dĩ An

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Công văn số 4791/UBND-KTN ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Dự án) và hồ sơ Dự án gửi kèm, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, về Hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án có quy mô 4,731 ha gồm 348 lô đất xây dựng nhà ở liền kề thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Cty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh (sau đây viết tắt là Cty) làm chủ đầu tư tại Công văn số 5221/UBND-KTN ngày 16/11/2017; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 343/UBND-KTN ngày 24/01/2018; UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 17/01/2018; Công ty đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 04/2018/QĐ-PHT ngày 15/3/2018; UBND tỉnh Bình Dương giao đất cho Công ty để thực hiện Dự án tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 1019/GPXD ngày 29/3/2018. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4791/UBND-KTN, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 348 lô đất thuộc Dự án.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4791/UBND-KTN, hồ sơ Dự án gửi kèm gồm Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng và Biên bản khảo sát tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

Dự án đang xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung: Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan xem xét, quyết định khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án theo thẩm quyền; không thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với các lô đất trên tuyến đường đô thị ĐT 743A.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt.

Việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: