10:52 | 19/03/2019

Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc điều chuyển Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc điều chuyển Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chuyển tài sản công đã được quy định tại Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 10 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận việc điều chuyển Trụ sở làm việc của các Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong trường hợp Trụ sở các Ban Chỉ đạo đáp ứng các quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ thì Bộ Xây dựng thống nhất phương án điều chuyển theo đề xuất của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1804/VPCP-KHTC nêu trên.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: