10:41 | 25/08/2019

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về lĩnh vực nhà ở xã hội và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bắc Ninh về đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) để thống nhất trên toàn quốc và hướng dẫn Điều 41 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Về kiến nghị ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án NƠXH, tại Điều 57, Luật nhà ở 2014 đã có quy định về lựa chọn chủ đầu tư các dự án NƠXH (bằng nguồn vốn ngân sách hoặc ngoài ngân sách) thông qua các hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư...; đồng thời, tại Điều 8, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH cũng đã có quy định về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án (trong đó có NƠXH) thông qua hình thức đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27/6/2018, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có Văn bản số 747/QLĐT-PPP gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (Bộ Xây dựng xin gửi Văn bản số 747/QLĐT-PPP của Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tỉnh tham khảo. Trường hợp còn vướng mắc trong đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH, đề nghị tỉnh có văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền).

Về kiến nghị hướng dẫn Điều 41, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 41, Nghị định số 43/2015/Đ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê.

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, tại Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã có quy định UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

Đồng thời, tại Điều 11, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP cũng đã có quy định cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 04/7/2019.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: