09:50 | 16/12/2018

Đà Nẵng: Tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng nhà chung cư

(Xây dựng) – Ngày 14/12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11626/SXD-QLN về việc tăng cường trách nhiệm quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.


Ảnh minh hoạ

Theo đó, Đà Nẵng đề nghị các chủ đầu tư dự án, các ban quản lý nhà chung cư và các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có phương án đảm bảo an toàn tài sản của người dân khi xảy ra sự cố, thiên tai.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư dự án, các ban quản lý nhà chung cư và các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý, vận hành, sư dụng nhà chung cư theo đúng quy định pháp luật nhà ở (Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Quy chế quản lý vận hành nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng), pháp luật về phòng cháy chữa cháy, pháp luật khác có liên quan và nội dung chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 8867/UBND-QLĐTh.

Đồng thời đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung như sau: Khi đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 02/2016/TT-BXD, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị nhà chung cư và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư (trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của ban quản trị nhà chung cư), kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban quản trị nhà chung cư được thành lập) cho ban quản trị nhà chung cư theo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng nhà chung cư trong quá trình vận hành, sử dụng; thực hiện công tác bảo trì nhà ở theo đúng quy định; kịp thời sửa chữa những hư hỏng nhà chung cư ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân như: thấm sàn tầng mái, hư hỏng hệ thống cấp thoát nước, hư hỏng thang máy...; kiểm tra, rà soát tình hình vận hành, sử dụng tầng hầm nhà chung cư (hệ thống thoát nước, điện, PCCC...), có phương án đảm bảo an toàn tài sản của người dân khi xảy ra sự cố, thiên tai.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC, kịp thời bổ sung các trang thiết bị và phương án đảm bảo an toàn PCCC theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hồ sơ thiết kế PCCC đã đuợc cấp có thẩm quyền thẩm quyệt theo quy định. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biên kiến thức về PCCC để nâng cao ý thức của ngươi dân trong công tác PCCC. Thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bẳt buộc theo quy định.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: