14:42 | 12/10/2018

Đẩy nhanh tiến độ Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng

(Xây dựng) - Quảng Nam vừa ra Văn bản số 381/TB-UBND liên quan đến buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng về việc triển khai Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng nằm giáp ranh giữa Quảng Nam - Đà Nẵng.


Khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng là 8.620 tỷ đồng.

Sau khi nghe Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng báo cáo tình hình thực hiện dự án và nêu một số kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá Dự án Đại học Đà Nẵng là dự án có quy mô lớn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tào, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nhất là tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

UBND tỉnh Quảng Nam luôn tích cực phối hợp, đồng hành với Đại học Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện dự án và giải quyết một số nội dung đề nghị của Đại học Đà Nẵng.

Cụ thể, việc tái định cư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thực hiện theo chủ trương đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tại Thông báo số 174/TB-UBND ngày 11/5/2017 và Công văn số 4064/UBND- KTN ngày 25/7/2018.

Đối với khu đất khoảng 20ha (đã được UBND thị xã Điện Bàn và Đại học Đà Nẵng khảo sát) dự kiến giao cho Đại học Đà Nẵng để bù lại diện tích 30ha giữ lại tại khu vực dân cư có mật độ tập trung cao (khoảng 24,5ha), khu vực mồ mả tiền hiền các tộc họ (khoảng 5,5ha) trong khu vực quy hoạch Đại học Đà Nẵng nhằm phục vụ cho sự phát triển lâu dài của Đại học Đà Nằng.

UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Đại học Đà Nẵng để lập sơ đồ địa điểm, ranh giới khu đất và làm việc với các sở, ngành để báo cáo UBND tỉnh giao đất cho Đại học Đà Nẵng và giải quyết các thủ tục liên quan theo đúng quy định. Đồng thời khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu dân cư, đô thị hành chính mới Điện Ngọc, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch làm cơ sở để đầu tư xây dựng, phục vụ bố trí tái định cư Dự án Đại học Đà Nẵng.

UBND thị xã Điện Bàn sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan làm việc với Đại học Đà Nẵng để xác định nhu cầu, kế hoạch bố trí tái định cư đối với dân cư bị ảnh hưởng trong vùng quy hoạch Đại học Đà Nẵng theo từng giai đoạn để đề xuất phương án thực hiện dự án khu dân cư, đô thị hành chính mới Điện Ngọc phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét để chủ động kế hoạch thực hiện khi chủ trương đầu tư Dự án Đại học Đà Nẵng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng với các ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ Đại học Đà Nẵng xây dựng khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án theo đúng quy định. Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ Đại học Đà Nẵng thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại khu vực với quy hoạch xây dựng Đại học Đà Nẵng.

Về phía Đại học Đà Nẵng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Dự án Đại học Đà Nẵng để UBND tỉnh Quảng Nam có cơ sở phối hợp và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định đáp ứng được tiến độ thực hiện. Đồng thời, cử đơn vị đầu mối liên hệ, làm việc với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để triển khai thực hiện các công việc có liên quan.


Quảng Nam và Đà Nẵng cùng đẩy nhanh tốc độ triển khai Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 14/6/2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng liên quan Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng: Đây là một công trình trọng điểm, cần sự quan tâm, hỗ trợ không chỉ từ phía hai địa phương là Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mà cả các Bộ, ngành liên quan. Về phía Đại học Đà Nẵng cần chủ động, tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Liên quan đến dự án, UBND TP Đà Nẵng đã có Văn bản 2808/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thể thao phường Hòa Quý thuộc Khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng.

Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng dự kiến được xây dựng trên diện tích 300ha, trong đó có hơn 71ha giải tỏa thuộc phạm vi phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và 190ha giải tỏa thuộc xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo tầm nhìn phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, khu đô thị đại học này sẽ là nơi học tập, sinh hoạt tập trung của 60.000 sinh viên Đại học Đà Nẵng.

Hiện nay, dự án đã lập xong báo cáo rà soát quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 gửi Bộ Xây dựng thẩm định; dự kiến, trong thời gian đến, Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000.

Sau đó triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư thành phần, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai lập các đề án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo đó, khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là 8.620 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm 3.430 tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn

Các bài đã đăng: