16:35 | 04/05/2019

Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú có quy mô diện tích 173.492,1m2, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND huyện Quảng Xương, điều chỉnh theo Quyết định số 11261/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND TP Thanh Hóa), đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư xã Quảng Phú với đại diện nhà đầu tư là Tổng Cty Đầu tư tài chính Hà Thành - Cty CP (Hợp đồng số 08/2012/ĐTDA ngày 02/05/2012, kèm theo các Phụ lục hợp đồng số 01/2013/PL-TTPTQĐ, 02/2017/PL-TTPTQĐ và 03/2017/PL-TTPTQĐ), giao đất đợt 1 (Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 19/4/2017, điều chỉnh theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 20/9/2017); Chủ đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2017 (chưa bao gồm nội dung đầu tư nhà ở thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư).

Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV) và hồ sơ dự án; Bộ Xây dựng có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, chịu trách nhiệm về sự đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án với quy hoạch chung TP Thanh Hóa và quy hoạch xây dựng khu vực dự án có liên quan; rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất thuộc khu vực xin ý kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú. Đối với các lô đất nhà ở liền kề và biệt thự nằm tại mặt tiền các tuyến đường: QL47; tuyến đường đôi có mặt cắt 1-1, lộ giới 30m và các tuyến đường khu vực thuộc dự án (theo bản vẽ Bản đồ quy hoạch giao thông Dự án Khu dân cư xã Quảng Phú), đề nghị không áp dụng Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực dự án và với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở trước khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư rà soát, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội và xem xét sự phù hợp của dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt; rà soát, phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư, trong đó quy định rõ các nội dung nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp 1 được quy định tại Điều 17 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; giám sát chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: