22:14 | 18/03/2019

Góp ý chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 7554/UBND-KT ngày 4/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7554/UBND-KT ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại dự án Hạ tầng kỹ thuật phân khu số 5 (diện tích là 19,5ha) và dự án Hạ tầng kỹ thuật phân khu số 8 (diện tích là 15,81ha) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, nhận hồ sơ các dự án ngày 11/01/2019.

Theo Bộ Xây dựng, đối với khu vực được UBND tỉnh Bình Định đề nghị cho ý kiến tại Công văn số 7554/UBND-KT ngày 04/12/2018 thì căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020 (Quyết định số 142/2005/QĐ-TTG ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nhơn Hội (Quyết định số 2659/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định) và hồ sơ dự án.

Sau khi kiểm tra hồ sơ các dự án cho thấy, các lô đất tiếp giáp các tuyến đường trục Nhơn Hội (mặt cắt ngang rộng 80m), đường trục Nhơn Lý (mặt cắt ngang rộng 52m), tuyến đường cấp khu vực có mặt cắt ngang rộng 27m, đề nghị UBND tỉnh Bình Định không áp dụng quy định tại Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Đối với khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo: Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

Theo hồ sơ dự án, các dự án Hạ tầng kỹ thuật phân khu số 5 và phân khu số 8 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định là chủ đầu tư, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án, chủ đầu tư sẽ bàn giao đất đã có hạ tầng theo quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý sử dụng tài sản công và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án thực hiện một số công việc.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định xem xét, làm rõ chủ thể tiếp tục có trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư cấp 1 theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Rà soát việc lập và phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở của dự án; Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở được duyệt.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: