12:53 | 21/04/2019

Góp ý chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2, Bình Dương

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương góp ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng Dự án Khu nhà thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 (Dự án), phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo dó, Dự án Khu nhà thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 có quy mô 11.587,4m2 (trong đó có 95 lô đất ở) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư tại Công văn số 4508/UBND-KTN ngày 11/10/2017; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 905/UBND-KTN ngày 08/3/2018; cho phép Cty được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 17/9/2018.

UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số 6594/QĐ-UBND ngày 05/12/2017. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tổng diện tích 6.697,3m2 đất ở tại đô thị thuộc dự án).

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 3763/GPXD ngày 02/11/2018. Cty đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 396/QĐ ngày 15/9/2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1048/UBND-KTN, Biên bản khảo sát tiến độ triển khai thực hiện dự án ngày 17/01/2019 và hồ sơ gửi kèm, dự án hiện đang hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo Giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng Bình Dương cấp.

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đông Hiệp, dự án thuộc các khu đất có chức năng đất ở chung cư, đất ở cao tầng kết hợp công trình dịch vụ thương mại và đất ở cải tạo chỉnh trang. Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An, dự án thuộc khu đất có chức năng ở mặt phố xây mới kết hợp chỉnh trang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1048/UBND-KTN, dự án không nằm trong khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan. Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đông Hiệp, các quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và môi trường có liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra sự phù hợp của dự án với Quy hoạch phân khu phường Tân Đông Hiệp, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An, rà soát đảm bảo việc đấu nối tuyến đường D1 của dự án vào đường ĐT 743C được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực dự án đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt, thống nhất kiến trúc cảnh quan đô thị.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Theo Công văn số 4508/UBND-KTN, UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép chủ đầu tư lựa chọn phương án “nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước”, do đó, UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xây dựng đã được địa phương phê duyệt.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: