21:47 | 07/06/2019

Góp ý việc cho thuê cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp lại tại tỉnh Bắc Kạn

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý về việc cho thuê cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp lại tại tỉnh Bắc Kạn.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo nội dung báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 2409/UBND-KHTCKT ngày 10/5/2019 thì trụ sở làm việc cũ của Trung tâm lưu trữ lịch sử và bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc đối tượng được quản lý theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai.

Do đó, việc UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại là không có cơ sở pháp luật. Việc chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất này phải thực hiện theo hình thức đấu giá đất và tài sản trên đất; không áp dụng chế độ miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa và nhà đầu tư phải trả tiền mua tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: