15:03 | 10/05/2019

Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, Thanh Hóa

(Xây dựng) – Liên quan đến việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (Dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ), Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ có quy mô diện tích 157.139,7m2, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/3/2014), chấp thuận chủ trương đầu tư (Văn bản số 3617/UBND-THKH ngày 22/4/2015 và điều chỉnh theo Văn bản số 9206/UBND-THKH ngày 07/8/2017), giao đất đợt 1, đợt 2 và đợt 3 (tại các Quyết định số: 4220/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, 4289/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và 5316/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa); Chủ đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đang thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV), các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và hồ sơ dự án;

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành: Rà soát, đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án với quy hoạch chung TP Thanh Hóa và quy hoạch phân khu khu vực dự án có liên quan; Rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất thuộc khu vực xin ý kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở;

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ.

Đối với các lô đất nhà ở chia lô nằm tại mặt tiền các tuyến đường: tuyến đường có mặt cắt ngang 20,5m (mặt cắt 2-2), tuyến đường có mặt cắt ngang 20,5m nối tiếp về phía Bắc với tuyến đường có mặt cắt 2-2 (theo bản vẽ Mặt bằng tổng thể hệ thống đường giao thông, ký hiệu GT-01), gồm các lô từ 07 đến 29 dãy NƠ07, 01 đến 06 dãy NƠ08, 01 đến 35 dãy NƠ13 (theo bản vẽ Bản đồ quy hoạch chia lô, ký hiệu QH-04), đề nghị không áp dụng Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực dự án và với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở trước khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Khu vực dự án có đường dây điện 35KV đi qua phải đảm bảo an toàn hành lang lưới điện;

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư, trong đó quy định rõ các nội dung nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp 1 được quy định tại Điều 17, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Rà soát, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và xem xét sự phù hợp của Dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt;

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan và chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: