10:22 | 26/07/2019

Góp ý việc giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Quý

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) theo quy định của Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ngày 31/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP, hướng dẫn thực hiện tại Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch & Đầu tư).

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP quy định: “Điều 1. Thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

1. Về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng:

a. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức lập quy hoạch làm cơ sở cho việc đầu tư các dự án. Trường hợp đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được duyệt thì UBND cấp tỉnh được phép giao cho nhà đầu tư lập quy hoạch và trình duyệt theo quy định… Nhà đầu tư được giao lập quy hoạch sẽ được ưu tiên giao làm chủ đầu tư dự án.

…Căn cứ điều kiện thực tế, nhà đầu tư có thể đề xuất với chính quyền địa phương chấp thuận chỉ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy mô diện tích khu đất, không nhất thiết phải lập cả quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500”.

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP được ban hành tại thời điểm Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) đang có hiệu lực thi hành, trong đó quy định về việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án (Điều 13 và 14 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) và sau này được kế thừa tại Điều 13, 14 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (Nghị định số 71/2010/NĐ-CP).

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, Chính phủ đã quyết nghị thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với các loại hình dự án trên, trong đó có nội dung “nhà đầu tư được giao lập quy hoạch sẽ được ưu tiên giao làm chủ đầu tư dự án” được quy định tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP nêu trên.

Theo Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Hải Dương, căn cứ các quy định của Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã có chủ trương thực hiện thí điểm một số dự án trong đó bao gồm dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland). Liên danh Cty TNHH sản xuất và thương mại Quang Giáp và Cty TNHH Đức Dương đã được UBND tỉnh Hải Dương lựa chọn làm nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), trình duyệt theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 95, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009), những văn bản quy phạm pháp luật bao gồm nghị quyết của Chính phủ được ban hành trước khi Luật này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác. Theo quy định tại Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019. Như vậy, trước thời điểm ngày 20/3/2019, Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc áp dụng quy định ưu tiên giao nhà đầu tư lập quy hoạch làm chủ đầu tư dự án theo quy định của Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP trong thời gian Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đang có hiệu lực thi hành là có cơ sở pháp lý.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng về việc giao chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) theo quy định của Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: