14:09 | 22/04/2019

Hoàng Quân mở rộng sang bất động sản nông nghiệp công nghệ cao

(Xây dựng) – Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Cty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân cho biết: Trong năm 2019, Cty Địa ốc Hoàng Quân sẽ chính thức khởi động bất động sản (BĐS) nông nghiệp công nghệ cao thông qua việc thành lập Cty con là Cty TNHH MTV Nông nghiệp Hoàng Quân. Ngoài ra, Cty tăng tỷ trọng BĐS thương mại, BĐS văn phòng, du lịch, nghỉ dưỡng, phát triển phân khúc BĐS trung bình và trung cấp.


TS. Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Cty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hoàng Quân đặt ra mục tiêu doanh thu 1.513 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) 145 tỷ đồng tương đương lần lượt gấp 2,8 thực đạt về doanh thu và 3,4 lần thực đạt về LNST của năm 2018. Mức chia cổ tức 5%.

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn trong tình hình kinh doanh của Cty Địa ốc Hoàng Quân nên doanh thu 532,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 42,5 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 32,7% kế hoạch doanh thu và 24,7% so với kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

Tính đến 31/12/2018, giá trị tổng tài sản là 6.594,4 tỷ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 63,3%, tài sản dài hạn chiếm 36,7%. Hiện Cty đang đầu tư đồng thời nhiều dự án nên lượng tiền mặt ở mức thấp. Năm 2018, Cty đã thoái vốn ở các Cty thành viên nên đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh.

Song song với việc nỗ lực thực hiện mục tiêu cải thiện chỉ tiêu sinh lời, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Cty luôn tích cực xây dựng và củng cố mô hình quản trị theo hướng từng bước tiệm cận với các thông lệ quốc tế. Các thông tin doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, minh bạch, đồng thời tăng cường các kênh truyền thông, cập nhật thông tin kịp thời, liên tục có các bên liên quan.

Trong năm 2018, Cty đã có những thay đổi lớn về nhân sự theo hướng tin gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ nhân viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao.

Cty tiếp tục dựa trên nền tảng chính là BĐS, nhưng điều chỉnh về tỷ trọng giữa các phân khúc, dòng sản phẩm, cụ thể: Giảm tỷ trọng đầu tư nhà ở xã hội, tập trung hoàn thành các dự án đã và đang đầu tư; nâng tỷ trọng đối với dòng sản phẩm BĐS thương mại, trong đó tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, BĐS văn phòng, du lịch, nghỉ dưỡng…

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời tìm kiếm các đối tác uy tín để tiến hành hợp tác nhằm khai thác dự án có quy mô lớn, xem xét thoái vốn, chuyển nhượng các dự án không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa chi phí vốn, tránh rủi ro thanh khoản, tìm kiếm giải pháp tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2019, Hoàng Quân cũng chính thức khởi động BĐS nông nghiệp thông qua việc thành lập Cty con do Hoàng Quân sở hữu 100% vốn để tận dụng lợi thế đang có từ hai khu công nghiệp hiện hữu cùng với hệ thống Cty liên kết, siêu thị, đối tác rộng lớn nhằm tạo bước chuyển mới về việc đầu tư đối với dòng sản phẩm này.


Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Để thực hiện được kế hoạch năm 2019, Hoàng Quân đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tập trung nguồn tiền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng tỷ suất sinh lợi. Bên cạnh đó, Cty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt hoạt động từ khu vực quản lý, văn phòng đến thi công dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạn chế tác động môi trường, tăng tính đồng nhất của hệ thống tạo nền tảng phát triển nhanh hơn, năng động hơn và đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định hơn trong chiến lược hướng đến 20 năm thành lập Cty.

Cao Cường

Các bài đã đăng: