15:30 | 20/05/2019

Hướng dẫn chuyển quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Sando City, Bình Phước

(Xây dựng) – Về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu dân cư Sando City, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Phước.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Công văn số 758/UBND-KT, dự án có quy mô 2,687ha (trong đó có 158 lô đất xây dựng nhà ở liên kế) được UBND tỉnh Bình Phước quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 18/5/2018, theo đó chấp thuận cho Cty CP Sàn bất động sản Sơn xây dựng Sando thực hiện Dự án; UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 18/7/2018.

UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận cho Cty được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 13/12/2018. Công ty đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án tại Quyết định số 03/QĐ-HT ngày 27/09/2018, phê duyệt dự án (phần công trình dân dụng) tại Quyết định số 02/QĐ-PDDAĐT ngày 19/12/2018. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD-HCC ngày 26/12/2018.

Quy mô diện tích dự án tại các văn bản pháp lý nêu trên chưa thống nhất, do đó đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan rà soát, thống nhất quy mô diện tích của dự án trước khi xem xét đề nghị của chủ đầu tư, đảm bảo tính pháp lý khi quyết định cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án.

Theo Công văn số 758/UBND-KT và biên bản xác nhận hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đến nay dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và đang triển khai các hạng mục còn lại.

Dự án thuộc khu đất có chức năng đất cây lâu năm theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiến Hưng được UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 (theo đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 158 lô đất xây nhà ở liền kề và giao đất để quản lý xây dựng đường giao thông, công viên cây xanh).

Ngày 16/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập TP Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của thị xã Đồng Xoài, theo đó dự án thuộc khu vực ngoại thị của TP Đồng Xoài.

UBND tỉnh Bình Phước xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Bình Phước cần lưu ý chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với chủ đầu tư lựa chọn thống nhất mẫu thiết kế nhà ở tại dự án; kiểm tra giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và mẫu thiết kế nhà ở được phê duyệt; đảm bảo dự án tuân thủ các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng; đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án và các dự án khác trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch chung TP Đồng Xoài, kết nối đồng bộ với hạ tầng chung khu vực.

Đối với việc phát triển nhà ở xã hội của dự án, trường hợp UBND tỉnh Bình Phước cho phép chủ đầu tư thực hiện “nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước” thì UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đã được địa phương phê duyệt.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: