14:33 | 16/01/2019

Hướng dẫn huy động vốn khi phát triển nhà ở thương mại

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới có văn bản trả lời ông Vũ Hoàng Khôi – Cty CP sản xuất cửa nhôm Hoàn Phát - TP Hồ Chí Minh (346 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về huy động vốn khi phát triển nhà ở thương mại.


Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 12153/VPCP-ĐMDN ngày 14/12/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến đề nghị trả lời câu hỏi của công dân Vũ Hoàng Khôi – Cty CP sản xuất cửa nhôm Hoàn Phát - TP Hồ Chí Minh (346 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) liên quan đến quy định của pháp luật về huy động vốn khi phát triển nhà ở thương mại.

Về vấn đề này, theo Bộ Xây dựng thì quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì trường hợp ký hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở và quy định tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì trường hợp ký hợp đồng mua, bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ông đối chiếu trường hợp cụ thể của Cty với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở đối với trường hợp Cty của ông dự định ký hợp đồng hợp tác đầu tư để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: