10:36 | 26/09/2018

Long An: Báo cáo, xin ý kiến về Dự án Khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 3637/UBND-KT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Long An về việc báo cáo, xin ý kiến về Dự án Khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn của Cty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín trên địa bàn TP Tân An.


Dự án Khu đô thị Lợi Bình Nhơn. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, theo Công văn số 3637/UBND-KT và các văn bản kèm theo (Công văn số 2499/SXD-QHKT ngày 14/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Long An và số 2041/SKHĐT-KTĐN ngày 13/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An), hiện nay, Dự án Khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư, do đó chưa đủ điều kiện để Bộ Xây dựng cho ý kiến theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

Hiện nay, pháp luật về đầu tư quy định thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án, trong đó trường hợp dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Long An căn cứ pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư đúng quy định.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị, quy hoạch, xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến chấp thuận đầu tư khi hồ sơ đề xuất được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: