11:37 | 16/05/2019

Một số góp ý về việc xây dựng nhà lưu trú công vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao về việc xây dựng nhà lưu trú công vụ của Viện KSND tối cao.


Phối cảnh trụ sở Viện KSND tối cao (nguồn: Internet)

Theo ý kiến của Viện KSND tối cao, kể từ ngày 01/6/2015 hệ thống Viện KSND có thêm một cấp kiểm sát mới là Viện KSND cấp cao để đảm nhận một số nhiệm vụ trước đây giao cho 63 Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số nhiệm vụ của Viện KSND tối cao chuyển giao.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức làm việc tại Viện KSND cấp cao thì phải điều động công chức từ Viện KSND các địa phương về công tác tại Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Tại điểm đ, khoản 2, Mục II, Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 05/6/2018 của Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng nhà lưu trú công vụ cho cán bộ công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao: “Viện KSND tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội rà soát, xác định phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại số 30 Tô Hiệu, Hà Đông, TP Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Giao Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn để thực hiện theo quy định”.

Trên cơ sở đặc thù nêu trên, Bộ Xây dựng nhận thấy việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án nhà ở lưu trú công vụ của Viện KSND tối cao tại 30 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội là hợp lý và cần thiết.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành (Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 2010/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở) thì chưa có mô hình về nhà ở lưu trú công vụ mà chỉ quy định về việc bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Luật Đầu tư công 2014 thì dự án nêu trên thuộc lĩnh vực đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước. Do đó, để triển khai thực hiện Dự án nhà ở lưu trú công vụ của Viện KSND tối cao tại 30 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội thì phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Viện KSND tối cao triển khai thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: