14:15 | 29/10/2013

Các dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai triển khai chậm

Vừa qua đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với sở TNMT về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai.


Một dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

Theo đó, việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ phê duyệt với diện tích tăng gần 20 ngàn ha cho 390 dự án đất ở. Nhưng đến nay Đồng Nai mới triển khai được 44 dự án. Trong đó có 5 dự án nhà ở công nhân, xã hội; 15 dự án tái định cư và 24 dự án khu dân cư.

Trong báo cáo nêu rõ, hiện toàn tỉnh có trên 140 khu tái định cư. Trong đó đã đầu tư hạ tầng69 khu để bố trí trên 4.500 lô tái định cư. 72 khu tái định cư còn lại mặc dù đã được phê duyệt nhưng chưa đầu tư hạ tầng, còn khoảng trên 2.100 lô chưa bố trí.

Sở TN&MT cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn chậm được triển khai, là do suy thoái kinh tế, thị trường BĐS ảm đạm... nhà đầu tư thiếu vốn. Bên cạnh đó, nhiều khu vực quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: