12:57 | 05/11/2013

Đà Nẵng: Hỗ trợ nhà ở cho người có công

Cùng với việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã Ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn TP.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức như tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp… Với triển khai này sẽ cải thiện cơ bản về nhà ở và góp phần ổn định cuộc sống người có công.

Năm 2013, Đà Nẵng có 900 hộ gia đình có công cách mạng cần được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Mức hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở xuống cấp một nhà là 20 triệu đồng. Tổng kính phí thực hiện đề án này là 18 tỷ đồng.

Ngọc Long

Các bài đã đăng: