11:06 | 25/02/2014

Nhà ở công vụ: Hồi hưu phải trả lại

(Xây dựng) - Đây là một trong nhiều điểm mới tại Thông tư số 01/2014/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ (NƠCV) mà Bộ Xây dựng vừa ban hành. Theo đó, người thuê nhà phải trả lại nhà khi nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê NƠCV.


Người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục đích cũng bị thu hồi theo thông tư 01/2014/TT- BXD.

Không được thu phí điện, nước, trông giữ xe

Theo Thông tư số 01/2014/TT-BXD thì: Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê NƠCV theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Đối với các phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ, đơn vị quản lý vận hành được phép khai thác kinh doanh để bù đắp chi phí vận hành và bảo trì nhà ở, tuy nhiên không được phép kinh doanh trong hoạt động thu phí dịch vụ như điện, nước, internet hay dịch vụ trông giữ tài sản.

Thông tư cũng xác định, giá cho thuê NƠCV dựa trên các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở, không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng cũng như tiền sử dụng đất. Giá cho thuê này được điều chỉnh, xem xét khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá cho thuê NƠCV. Giá cũng được điều chỉnh tương ứng nếu giá dịch vụ quản lý vận hành do UBND cấp tỉnh có sự thay đổi.

Người thuê nhà có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền thuê nhà trong trường hợp tiền thuê thấp hơn hoặc bằng 10% tiền lương và phụ cấp của người thuê nhà. Trường hợp vượt quá 10%, người thuê nhà chỉ cần trả một khoản bằng 10% thu nhập của mình, số chênh lệch còn lại sẽ do cơ quan, tổ chức quản lý người thuê chi trả.

Nghiêm cấm chuyển nhượng nhà ở công vụ

Thông tư cũng quy định rõ trường hợp nhà công vụ cũng sẽ bị thu hồi nếu: Người thuê nhà chuyển công tác đến địa phương khác; Người thuê nhà có nhu cầu trả lại NƠCV; Người đang thuê NƠCV bị chết; Người thuê nhà sử dụng NƠCV sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê NƠCV mà cơ quan quản lý NƠCV có quyết định xử lý thu hồi.

Trình tự, thủ tục thu hồi NƠCV sẽ được áp dụng theo phương pháp khi phải thu hồi NƠCV theo quy định của Thông tư này, trên cơ sở Tờ trình đề nghị của cơ quan quản lý NƠCV, cơ quan đại diện chủ sở hữu NƠCV xem xét, nếu đủ điều kiện thu hồi thì ban hành Quyết định thu hồi NƠCV và gửi 1 bản cho bên cho thuê nhà, 1 bản cho Bên thuê nhà, 1 bản cho cơ quan đang quản lý bên thuê nhà để phối hợp thực hiện trong việc thu hồi NƠCV.

Quyết định thu hồi NƠCV phải bao gồm căn cứ pháp lý, địa chỉ NƠCV và tên người đang thuê NƠCV bị thu hồi, lý do thu hồi NƠCV, tên cơ quan hoặc đơn vị thực hiện thu hồi NƠCV, thời hạn thực hiện thu hồi NƠCV, việc quản lý sử dụng NƠCV sau khi thu hồi. Thời hạn thu hồi NƠCV tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày Quyết định thu hồi NƠCV có hiệu lực thi hành. Sau khi thu hồi NƠCV, bên cho thuê nhà thực hiện quản lý sử dụng NƠCV theo Quyết định thu hồi NƠCV và có văn bản báo cáo cơ quan quản lý NƠCV về việc đã hoàn thành thu hồi NƠCV.

Bên cạnh việc quy định về thu hồi nhà ở công vụ, tại Điều 18 của Thông tư cũng chỉ rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng NƠCV. Các hành vi bị cấm bao gồm: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng NƠCV; Cho thuê NƠCV không đúng đối tượng; Chuyển đổi, chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào; Cho người khác mượn, ở nhờ một phần hoặc toàn bộ NƠCV; Cải tạo, sửa chữa nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý NƠCV.

Theo đánh giá của ông Phạm Sỹ Liêm – Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng: Bố trí NƠCV cần phải gần nơi công sở ví dụ như khu gia đình quân đội phải gần đơn vị đóng quân, giống như nơi ở của lính cứu hỏa thì cần gần trạm xe cứu hỏa, chứ nhà cho cán bộ mà cách xa công sở đến hàng chục cây số để mỗi ngày chen chúc cả tiếng mới đến nơi làm việc thì thà hỗ trợ tiền nhà cho công chức có lẽ công bằng hơn. Việc quy định giá thuê sao cho hợp lý thì người có nhu cầu sẽ được tiếp cận hiệu quả. Hơn nữa, bắt buộc không được chuyển nhượng, cho thuê lại, trả lại nhà công vụ tại các trường hợp khi không đủ yêu cầu.

Hiệp Bắc

Các bài đã đăng: