15:00 | 16/07/2019

Thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4895/VPCP-CN ngày 06/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị có ý kiến về đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 27/5/2019 về việc thống nhất chủ trương bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

TP Quảng Ngãi đạt chuẩn đô thị loại II, gồm 9 phường và 14 xã. Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 thì nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 3,36ha; giai đoạn 2021-2030 là 35,13ha.

Căn cứ khoản 2, Điều 16, Luật Nhà ở năm 2014; Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: Tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ (Khoản 2, Điều 16, Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha tại các đô thị từ loại III trở lên thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để Nhà nước sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn (Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Ngoài ra, đối với trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận (khoản 3, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, thì các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn TP Quảng Ngãi (là đô thị loại II) được phê duyệt sau khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành đều phải dành quỹ đất trong các dự án để xây dựng nhà ở xã hội. Trừ các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn một trong ba hình thức theo quy định để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội.

Cuối cùng, đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên tại các đô thị từ loại III trở lên trên địa bàn tỉnh, nếu tỉnh Quảng Ngãi đề xuất không dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án này và cho phép chủ đầu tư các dự án này được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội thì UBND tỉnh cần phải giải trình, làm rõ nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực có dự án đề xuất không dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội; làm rõ sự không phù hợp trong việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội của từng dự án với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đã được phê duyệt để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận đối với từng dự án cụ thể theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: