18:31 | 19/03/2017

Thông tin mới về Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa

(Xây dựng) - Ngày 18/3 Sở Xây dựng Đà Nẵng có thông tin báo chí về Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa do Cty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) theo đó ngày 18/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quân Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường tại dự án nêu trên.

Theo Sở Xây dựng, dự án này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tại Quyết định 7985 ngày 15/10/2005, phê duyệt báo cáo tác động môi trường tại Quyết định 9875 ngày 12/11/2007; Sở Xây dựng cấp GPXD số 82 ngày 4/2/2009 với nội dung: “xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp”. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng chấp thuận giãn tiến độ đầu tư tại quyết định số 68, ngày 16/3/2016, theo đó thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án là tháng 12/2017. UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng tại quyết định số 68 vào ngày 2/6/2016 và đang tiến hành lập điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin báo chí về Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa do Cty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư

Đoàn kiểm tra xác định, dự án đã hoàn thành các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa lập hồ sơ cấp phép xây dựng hạ tầng xây dựng kỹ thuật dự án theo hồ sơ điều chỉnh. Qua kiểm tra thực tế hiện trường, hiện trạng dự án đang tiến hành xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước, xây dựng khu phụ trợ, phần móng và lắp dựng thép cột của 40 khối nhà biệt thự.

Từ kết quả trên, Đoàn đã chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng ngày 18/3/2017. Qua đó, yêu cầu ngừng thi công tất cả các hạng mục công trình không có trong GPXD số 82/GPXD tháng 2/2009, không phù hợp với quy hoạch điều chỉnh của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 2/6/2016. Đồng thời, thực hiện giám sát việc ngừng thì công và trình UBND quận xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, Cty CP Biển Tiên Sa được UBND thành phố Đà Nẵng giao làm chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa (diện tích 303.500 m2) tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng theo Quyết định giao đất số 30149/QĐ-UBND ngày 29/12/2003; Quyết định điều chỉnh số 6809/QĐ-UBND ngày 10/8/2011; Giấy chứng nhận đầu tư số 11/GCN-UB ngày 22/3/2004 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 19/11/2012; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK280144 ngày 19/10/2007 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 486399 ngày 08/10/2015; GPXD số 82/GPXD ngày 04/2/2009.

Ngày 01/02/2016 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 729/UBND –KTN cho phép Cty CP Biển Tiên Sa được gia hạn tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa trong vòng 24 tháng (thời gian hoàn thành dự án là ngày 31/12/2017). Chủ đầu tư đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch 1/500, ngày 02/06/2016 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3470/QĐ- UBND phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch điều chỉnh. Ngày 23/6/2016 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-SXD về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng; ngày 17/8/2016 Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản số 6892/SXD-QLHT thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật, dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng ban hành văn bản số 10032/SXD-QLHT về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật, dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa và Cty CP Biển Tiên Sa có tờ trình số 08/TTr- BTS trình Sở Xây dựng Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở phần công trình dự án. Ngày 14/3/2017 Sở Xây dựng có văn bản số 2058/SXD-QLXD có ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở phần công trình dự án, tuy nhiên trước đó ngày 12/11/2007, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 8975/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu sinh thái biển Tiên Sa.

Mới đây, ngày 15/03/2017 Hạt kiểm lâm quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra việc khai thác tận dụng tài nguyên rừng Dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa và kết quả kiểm tra như sau: Tại thời điểm kiểm tra Cty đang triển khai, khai thác tận dụng gỗ, củi và cây cảnh quan trên diện tích GPMB dự án tại lô 6,9 tiểu khu 62 bán đảo Sơn Trà. Hình thức tận dụng: Sản phẩm tận dụng (gỗ, củi, cây cảnh quan để trong khu vực GPMB của dự án: chặt gôm bỏ tại chỗ những cây gỗ nhỏ, thực bì; giữ lại những cây ven đường và những cây không nằm trên vị trí xây dựng công trình. Sản phẩm tận dụng không vận chuyển ra bên ngoài.

PV

Các bài đã đăng: