19:20 | 25/12/2018

TP Cần Thơ: Phát triển nhà ở thương mại còn hạn chế

(Xây dựng) - Trên địa bàn TP Cần Thơ có 46 dự án, trong đó 42 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới được thực hiện từ trước năm 2015 và 4 dự án khu dân cư, khu đô thị mới và khu du lịch sinh thái được chấp thuận đầu tư thêm trong giai đoạn 2015-2018. Trong 42 dự án được triển khai trước năm 2015, có 7 dự án bị chậm tiến độ (bao gồm 3 dự án khu dân cư và 4 dự án khu tái định cư).

Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn, chưa thống nhất, đang được giải quyết theo nhiều trình tự, thủ tục khác nhau (quy trình theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị) nên việc tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành chưa được nhất quán, dẫn đến việc xem xét, triển khai các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới còn rất hạn chế, một số dự án chậm tiến độ.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ chưa công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở, số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Nhi Thảo

Các bài đã đăng: