16:33 | 16/09/2019

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép bán nhà thuộc quản lý của Nhà nước

(Xây dựng) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương về việc bán nhà ở thuộc Nhà nước quản lý.


Sau thời gian tạm ngưng bán nhà ở thuộc Nhà nước quản lý, nay TP Hồ Chí Minh đã cho bán lại.

Trong đó, thành phố yêu cầu Sở hướng dẫn cho các quận, huyện, Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố, Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu Nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19/1/2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6/6/2013.

Theo đó, nếu người mua nhà ở cũ có đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7/9/2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì được xem xét, giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/CP thì giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: