15:25 | 07/01/2019

Vĩnh Phúc: Chuyển đổi hơn 379ha đất trồng lúa để xây dựng 349 công trình, dự án vào năm 2019

(Xây dựng) - Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã ưu tiên quỹ đất, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo Nghị quyết số 49, ngày 10/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất địa bàn tỉnh thì Vĩnh Phúc sẽ được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa cả kỳ giai đoạn 2011 - 2020 là 8.011ha, trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 là 689ha và giai đoạn 2016 - 2020 là 7.322ha.

Tính đến tháng 12/2018, Vĩnh Phúc đã chuyển đổi xong 1.353ha trong số hơn 4.902ha đất trồng lúa đã được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Đến nay còn hơn 3.549ha chưa thực hiện được với nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên chưa hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh, UBND cấp huyện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng theo thẩm quyền.

Để có quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình, dự án, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Vĩnh Phúc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 12 dự án, với tổng diện tích hơn 334,4ha.

Vào năm 2019, Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và qua những lần rà soát nhu cầu sử dụng đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 9 huyện, thành phố. Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua dự thảo Nghị quyết về cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện các công trình, dự án năm 2019, với tổng diện tích 379,79ha.

Quỹ đất này sẽ được đầu tư xây dựng 349 công trình, dự án. Trong đó, huyện Tam Dương có nhiều dự án nhất, với 57 dự án, nhu cầu sử dụng 64,9ha đất; huyện Vĩnh Tường 51 dự án, cần 72,1ha; huyện Bình Xuyên 46 dự án, cần 35,2ha. Hai địa phương có nhu cầu đầu tư số dự án như nhau là TP Phúc Yên và huyện Tam Đảo đều 29 dự án.

Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, ngay đầu năm 2019, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai, thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Dự kiến đến năm 2020, Vĩnh Phúc cần chuyển đổi hơn 3.747ha đất trồng lúa sang đầu tư xây dựng các công trình để đưa Vĩnh Phúc thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Trang Lê

Các bài đã đăng: