10:12 | 15/03/2019

Ý kiến về chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu nhà ở DABACO Lạc Vệ, Bắc Ninh

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 488/UBND-TNMT ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị cho ý kiến về chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu nhà ở DABACO Lạc Vệ, huyện Tiên Du (Dự án) và hồ sơ Dự án gửi kèm.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: Về hồ sơ pháp lý, Dự án thuộc quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015; có quy mô khoảng 6,296ha theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt (Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 06/4/2011 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 237/QĐ-SXD ngày 17/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh).

Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 603916 ngày 09/3/2005; cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21-1-2-1-000 306 (chứng nhận lần đầu ngày 18/7/2011) cho Cty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam đầu tư Dự án; cho phép Cty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất Xí nghiệp gà giống Lạc Vệ sang xây dựng khu nhà ở DABACO Lạc Vệ tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 19/9/2011; phê duyệt mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Dự án đã được Cty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 390/QĐ-XDCB ngày 22/4/2011, điều chỉnh tại Quyết định số 1920/QĐ-XDCB ngày 21/11/2018.

Căn cứ Văn bản số 43/SXD-QLN ngày 20/02/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh giải trình một số nội dung liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương hướng dẫn chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện Dự án, hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ phần diện tích Dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi cho ý kiến các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án.

Cụ thể, đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án: Theo tài liệu gửi kèm, hiện nay Dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền khoảng 85%; hào kỹ thuật đạt khoảng 87%; đào hồ nước, kè đá đạt 80%; thoát nước mưa đạt 72%; đường giao thông đạt 70%).

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh:

Không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các lô đất có vị trí mặt tiền tuyến đường QL38 cũ, có mặt cắt 34m và tuyến đường theo quy hoạch phân khu Khu đô thị Nam Sơn, có mặt cắt 25m (theo Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: QH-06);

Hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, các mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan;

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở;

Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về việc quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội; kiểm soát hoạt động xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án tuân thủ theo đúng nội dung dự án đã được thẩm định và phê duyệt.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: