20:06 | 02/12/2018

Ý kiến về việc chuyển đổi một phần Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua sang dự án nhà ở

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 4688/UBND-KTN ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ, đề nghị có ý kiến về việc chuyển đổi một phần Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ sang dự án nhà ở, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND tỉnh Phú Thọ.


Một góc Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo nội dung tại Văn bản số 4688/UBND-KTN ngày 17/10/2018 và tài liệu kèm theo, Cty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ (Cty Thăng Long Phú Thọ) đã được UBND tỉnh Phú Thọ giao làm chủ đầu tư Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Dự án) theo giấy chứng nhận đầu tư số 181021000464 (cấp lần đầu ngày 28/7/2011, điều chỉnh lần 4 ngày 05/9/2014); cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 04/9/2012, Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 02/4/2014; theo đó diện tích đất Cty được cho thuê để thực hiện dự án là 849.249m2. Hiện nay, Cty Thăng Long Phú Thọ đã đầu tư và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình phục vụ khách du lịch và nghỉ dưỡng.

Đồng thời, ngày 03/8/2018, UBND tỉnh Phú Thọ có Văn bản số 3337/UBND-KTTH, đồng ý về chủ trương cho Cty Thăng Long Phú Thọ được thực hiện lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh Dự án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 868/SKH&ĐT-ĐKKD&ĐTDN ngày 31/7/2017 (trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đồng ý về chủ trương để Cty Thăng Long Phú Thọ được điều chỉnh một phần Dự án sang khu nhà biệt thự để bán).

Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014; quy định về thẩm quyền, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khoản 2, Điều 170 của Luật Nhà ở năm 2014, điểm a, khoản 1, Điều 32, Điều 40 của Luật Đầu tư năm 2014, Điều 33, Điều 34, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, khoản 3, khoản 5, khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án nói trên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.

Việc xem xét, cho phép Cty Thăng Long Phú Thọ điều chỉnh một phần Dự án sang làm nhà ở, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ căn cứ theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan để thực hiện; bảo đảm việc điều chỉnh Dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khi triển khai đầu tư xây dựng nhà ở tại Dự án này.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: