17:02 | 15/03/2012

Cầu Rồng thử tải Long Môn phục vụ thi công nhịp chí

Chiều ngày 13/3, tại công trình xây dựng cầu Rồng – Đà Nẵng, Công ty CP Cơ khí xây dựng 121 (thuộc Tổng CT Xây dựng công trình Giao thông 1 – CIENCO 1) đã tiến hành thử tải long môn. Theo đó với việc thử tải nhằm kiểm định sức chịu tải của hệ thống nâng dầm, hệ thống cẩu khi treo các đốt dầm thép, khung vòm để phục vụ cho việc thi công lắp ráp dầm và vòm của cầu trong thời gian tới. Quy trình thử tải được tiến hành với hai quy trình, thử tải tĩnh và thử tải động. Các đốt dầm của cầu có tải trọng từ 3.500-4.000 tấn, vòm thép nặng 1.200 tấn.

Đối với quy trình thử long môn theo quy trình tải tĩnh, long môn nâng hệ tải lên độ cao 6.6m tính từ mặt sàn xà lan với số lượng tấm thép tăng dần 7, 11, 15, 17, để tương ứng với cáp lực cũng nâng dần lên : 0.54P, 0.82P, 1.09P, 1.22P . Các tấm thép được treo và thử tải trọng trong vòng 10 phút; sau đó hệ tải được hạ xuống xà lan chờ sẵn. Ở quy trình thử tải động, long môn nâng hệ tải lên đến cao độ +18.60m, di chuyển long môn dọc chiều dài dầm dẫn P2-P3 với số lượng tấm thép lần lượt: 7, 11, 13, 15 có cấp lực 0.54P, 0.82P, 0.95P, 1.09P.

Với việc thử tải long môn thành công, Công ty CP Cơ khí xây dựng 121 sẽ tiến hành việc thi công lắp ráp các đốt dầm cầu và dự kiến phấn đấu đến tháng 9/2012 cầu Rồng sẽ được thông về mặt kỹ thuật.


Ngọc Long (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: