09:59 | 23/11/2011

Chỉ định thầu một số gói thầu dự án xây dựng công trình Nhà Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chỉ định thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thực hiện việc chỉ định thầu đối với các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội với nội dung chuyển từ hình thức rộng rãi sang áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với Gói thầu XL-04 "Thi công phần hoàn thiện nội thất công trình Nhà Quốc hội" và Gói thầu XL-11 "Cung cấp và lắp đặt đồ đạc nội thất phòng họp Quốc hội".

Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng ngày 12/10/2009 tại khu vực Hội trường Ba Đình trước đây, với tổng mức đầu tư 4.797 tỷ đồng.


BH (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: