11:50 | 15/05/2011

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Chia gói thầu nhỏ khó kiểm soát chất lượng

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) vừa thực hiện công tác kiểm tra tại hiện trường công trình đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ Đầu tư.

Thông báo chính thức của Hội đồng: Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã triển khai thi công 10 gói thầu xây lắp (1, 2, 3.1A, 3.1B, 3.1C, 3.2, 4, 5, 6, 7), hầu hết các gói thầu trên tuyến (trừ đoạn chưa giải phóng mặt bằng tại Gói thầu số 6) đã thi công lớp cấp phối đá dăm loại I và II. Một số đoạn đã được rải lớp đá dăm đen hoặc bê tông nhựa. Một số Gói thầu đã rải đến lớp bê tông nhựa hạt mịn. Đã cơ bản hoàn thành 6/8 cầu trên tuyến và 2/5 cầu vượt qua đường cao tốc. Hiện tại một số đoạn chưa thi công do chưa giải phóng được mặt bằng (Gói thầu số 4, 6). Tiến độ thi công chung của toàn tuyến xét về mặt tổng thể là chậm, một số nhà thầu thi công các gói thầu 4, 5, 6, 7 không thể đảm bảo tiến độ thông tuyến vào tháng 6/2011.

Đối với chất lượng công trình:Nhìn chung chất lượng của các hạng mục công trình trên tuyến cơ bản đáp ứng được chất lượng theo yêu cầu của thiết kế, tuy nhiên việc phân chia gói thầu quá nhỏ dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng. Quy trình thi công còn tồn tại một số vấn đề về chất lượng.

Về công trình trên tuyến: Biện pháp đảm bảo việc kết nối êm thuận giữa cầu, cống và đường bằng giải pháp thiết kế bản quá độ không đảm bảo chắc chắn về hiệu quả. Trình tự thi công các cống thoát nước dọc tuyến D750 chưa hợp lý. Mối nối cống có nhiều chỗ đã xuất hiện vết nứt. Cao độ cống thoát nước dọc tuyến tại gói thầu số 1 đặt quá cao. Cống chui dân sinh bố trí khe lún chưa hợp lý dẫn đến một số cống có xuất hiện nứt giữa tường cánh và thân cống.

Về công trình đường: Vật liệu đắp bao thân nền đường chính và đường gom còn sử dụng trực tiếp đất ruộng ở hai bên đường có lẫn nhiều hữu cơ và thành phần hạt chưa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế nên không đảm bảo khả năng chống xói của nền đường đắp bằng cát của lớp đất bao. Phần đất đắp lề còn bị lún sụt làm xuất hiện vết nứt ở mép tiếp giáp giữa lớp bê tông nhựa và lề đất (Km214+300).

Tại gói thầu số 3 và 4, cấp phối đá dăm còn để xảy ra hiện tượng phân tầng trong khi rải, sau khi lu lèn chưa đạt được độ bằng phẳng (ví dụ tại Km 235+700, km 236+160). Việc tưới nước đẫm mặt cấp phối đá dăm và sau đó cho máy lu ngay là chưa đúng quy trình thi công. Nhiều đoạn nhà thầu tập kết cấp phối đá dăm lớp trên thành đống và sử dụng máy san để rải làm cho cấp phối đá dăm bị phân tầng. Một số đoạn cấp phối đá dăm sau khi san gạt không được tiến hành lu ngay nên bị ảnh hưởng đến chất lượng như tại gói thầu số 5.

Chất lượng thi công lớp bê tông nhựa trên toàn tuyến là không đồng đều. Độ bằng phẳng ở một số đoạn chưa đạt được yêu cầu, có thể nhận thấy qua các vệt nước đọng trên mặt đường. Cao độ mặt đường sau khi rải bê tông nhựa có đoạn bị võng theo phương dọc (Gói thầu 2, km 221+660). Việc đảm bảo kích thước hình học cho phần nền, mặt đường chưa được tuân thủ ngay từ thời điểm thi công ban đầu dẫn đến chiều rộng mặt đường có những đoạn thừa, có những đoạn thiếu phải bù phụ, chiều rộng và mép mặt đường không thẳng (Gói thầu 1).

Dải phân cách giữa được thi công sau khi đã rải các lớp bê tông nhựa sẽ dẫn đến có phần mặt đường phải cắt bỏ hoặc có phần phải bù phụ, chất lượng thi công phần đường phải bù phụ nói trên không đạt yêu cầu (Gói thầu 1, 2).

Công tác quản lý chất lượng: Một số hồ sơ nghiệm thu chưa tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP như chưa có bản vẽ hoàn công theo quy định, một số biên bản nghiệm thu lập chưa đúng theo yêu cầu, chưa có danh mục hồ sơ quản lý chất lượng. Công tác tập hợp và lập hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu hoàn thành công trình chưa được chủ đầu tư và các nhà thầu quan tâm.

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 56km. Tuyến đường có mặt cắt ngang cho 6 làn xe. Tốc độ thiết kế từ 100 đến 120km/h. Ngoài bề rộng mặt đường 22,5m cho xe chạy, trên tuyến đường cao tốc mới còn xây dựng dải phân cách giữa, dải dừng xe khẩn cấp, dải an toàn và lề đường trồng cỏ. Sau khi hoàn thành, trên toàn tuyến sẽ có 14 cầu vượt sông và vượt nút giao; 8 nút giao khác mức và 1 nút giao bằng nhằm liên kết tuyến đường với hệ thống giao thông hiện tại. Ngoài ra, dự án còn xây dựng các hệ thống đường gom, cống chui dân sinh; hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông và thông tin tín hiệu… Đặc biệt trên đường cao tốc mới này, lần đầu tiên sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình phụ trợ như các trạm xăng dầu, dịch vụ kỹ thuật, cứu hộ, nhà nghỉ, dịch vụ quảng cáo… dọc theo tuyến


Tố Anh (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: