08:39 | 14/12/2010

Cải cách hành chính thu hút nhiều dự án đầu tư

Sau hơn 10 năm kể từ khi tách tỉnh, Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông, có điểm xuất phát thấp với tỷ trọng ngành công nghiệp chỉ chiếm 12,2% trong cơ cấu kinh tế đã vươn lên thành 1 trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ trọng ngành công nghiệp lên tới 52,25% trong cơ cấu kinh tế, được xác định là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.500USD.

Có được kết quả này là do tỉnh đã có các cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi giải quyết các thủ tục về tăng vốn, điều chỉnh giấy phép đầu tư; các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đăng ký mã số thuế, khắc dấu, các thủ tục xuất nhập khẩu... Đến nay, ngoài việc áp dụng miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ, tỉnh đã miễn tiền thuê đất từ 5 - 8 năm cho 115 DN đầu tư nước ngoài. Thực hiện Đề án 30, tỉnh đề nghị bãi bỏ 9 thủ tục hành chính; đề nghị sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục thuộc các lĩnh vực liên quan đến thu hút đầu tư.

Để tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện phân cấp các thủ tục về xây dựng cơ bản, nhất là vấn đề đầu tư hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đồng thời, bãi bỏ và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở DN trong hoạt động đầu tư, SXKD, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tiếp tục duy trì có hiệu quả cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính; nghiên cứu áp dụng mô hình dịch vụ hành chính công để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thực hiện triển khai các thủ tục hành chính.


Ngọc Lê (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: