13:08 | 12/08/2011

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Sáng 11/8/2011, UBND tỉnh họp nghe Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất kiến nghị việc thực hiện Thông tri số 10 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; nghe Trường cao đẳng nghề Việt Đức và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình tiến độ triển khai dự án Trung tâm đào tạo nghề Mê công - Nhật Bản từ nguồn vốn ODA. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thông tri số 10 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã thực hiện 3 đề tài khoa học, tổ chức thành công 2 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh. Các thành viên Hội Cầu đường, Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc sư, Hội Chăn nuôi - Thú y, Hội Đông y đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học về các đề tài liên quan đến dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đưa hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên phát triển lên một bước mới, Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để ra thêm các hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội và các hội nghề nghiệp thành viên trong hoạt động nhằm phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu, tư vấn, phản biện trong việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án. UBND tỉnh quyết định bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất của Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Đồng chí Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội thành viên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Phùng Quang Hùng cho biết UBND tỉnh sẽ sớm nghiên cứu để giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp Hội và yêu cầu Liên hiệp Hội xây dựng cơ chế làm việc, quy chế phối hợp để có hoạt động tốt hơn; Liên hiệp Hội chọn vấn đề thiết thực để nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho tỉnh, trong đó lưu ý đến nghiên cứu vấn đề tham gia tư vấn, thẩm định, phản biện các dự án, đề án khoa học quản lý, cải cách hành chính, môi trường, du lịch.

Dự án Trung tâm đào tạo và dạy nghề Mê Công - Nhật Bản đặt ở tỉnh Vĩnh Phúc được hình thành từ sáng kiến của hai Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản tại Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ nhất tại Tokyo. Dự án sẽ ưu tiên vận động, thu hút đầu tư nguồn vốn ODA Nhật Bản. Hiện nay, Dự án Trung tâm đào tạo và dạy nghề Mê Công - Nhật Bản đang trong giai đoạn làm thủ tục vận động thu hút vốn đầu tư ODA. Trên cơ sở phát triển mở rộng trường Cao đẳng nghề Việt Đức với quy mô đào tạo từ 12.000 - 15.000 học sinh với các ngành nghề như: cơ khí chế tạo (ôtô, xe máy); kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; công nghệ thông tin (đặc biệt là sản xuất, lắp ráp máy tính); quản trị kinh doanh…

Đối với dự án Trung tâm đào tạo và dạy nghề Mê Công - Nhật Bản, đồng chí Dương Thị Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT cùng với Trường Cao đẳng nghề Việt Đức nhanh chóng thu thập thông tin từ phía đối tác về kết quả đầu tư một cách nhanh nhất để UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng; thành lập Ban QLDA; tổ chức bồi thường GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật…


Quang Hiệp (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: