08:09 | 05/03/2011

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 4/3, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Phúc Yên về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm này, thị xã Phúc Yên đã triển khai các nội dung bầu cử nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Thị xã đã ban hành kế hoạch, các quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo, Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Cấp xã, phường và các đơn vị lực lượng vũ trang đã dự kiến được số cử tri, số tổ bầu cử và số khu vực bỏ phiếu; rà soát xong các con dấu, hòm phiếu.

Dự kiến, sẽ có 85 khu vực bỏ phiếu, bầu 33 đại biểu HĐND thị xã, 115 đại biểu HĐND cấp xã, với 277 người ứng cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chức đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của thị xã Phúc Yên. Đồng thời, yêu cầu thị xã quan tâm, rà soát kỹ hơn công tác nhân sự, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử HĐND; ý nghĩa, quyền lợi của cử tri đối với cuộc bầu cử; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau ngày bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định…


PV (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: