09:09 | 28/10/2011

Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV

Sáng 27/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ VII, thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011; Dự thảo Nghị quyết về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2020. Các đồng chí: Phạm Văn Vọng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,4%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1,44%; công nghiệp – xây dựng đạt 16,7% và dịch vụ 16%. Toàn tỉnh thu hút 40 dự án đầu tư mới và 12 dự án tăng vốn. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 11.900 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục giành nhiều thành tựu, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Dự thảo Nghị quyết về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020 đã được Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, được xây dựng với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển các ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, lợi thế, đem lại giá trị cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án lớn trong lĩnh vực du lịch; từng bước tạo được hình ảnh đặc trưng của du lịch Vĩnh Phúc. Dự thảo Nghị quyết đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh đón hơn 2,85 triệu lượt khách nội địa, 120.000 khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 4.500 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ 16 – 17%/năm và chiếm 39 - 42% trong cơ cấu kinh tế.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm văn Vọng khẳng định, 9 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, cùng với sự nỗ lực của nhân dân và các doanh nghiệp đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Từ nay đến cuối năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, tập trung vào các chỉ tiêu chưa hoặc khó hoàn thành; đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung chỉ đạo tận thu các nguồn để tăng thu ngân sách; tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

Về dự thảo Nghị quyết phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ, trong đó lấy du lịch làm mũi nhọn là chủ trương có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự thảo Nghị quyết nhận được sự thống nhất cao của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp, các ngành cần tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đà cho việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Về công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết số 11 và số 42 của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm văn Vọng yêu cầu các cấp ủy Đảng thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt 2 Nghị quyết này. Trên cơ sở những kinh nghiệm về công tác quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh những năm qua và chủ trương của Trung ương, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; triển khai xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qúa trình rà soát, bổ sung và xây dựng phải đặc biệt quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; đảm bảo phương châm “động” và “mở’ trong quy hoạch cán bộ.


Minh Đoan (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: