11:08 | 26/08/2011

Huyện Bình Xuyên -Vĩnh Phúc: đẩy mạnh tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường

Là vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh, những năm gần đây, tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Bình Xuyên diễn ra khá nhanh. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường cũng đang trở thành mối lo ngại.

 

Để nâng cao nhận thức cho người dân, UBND huyện chỉ đạo các phòng ban có liên quan, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Hằng năm, huyện tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường. Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều công ty, các hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải được thành lập. Đến nay, toàn huyện có 5 công ty, 7 hợp tác xã dịch vụ, 44 tổ, nhóm thu gom và xử lý rác thải hoạt động hiệu quả, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là ở nông thôn.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty, hợp tác xã, các tổ, nhóm chỉ có khả năng thu gom rác đổ về bãi tập trung, việc xử lý rác thải còn ở mức độ thấp, chủ yếu là đốt; một số cơ sở chế biến làm phân vi sinh, song số lượng rất ít trong khi người dân vẫn đổ rác thải bừa bãi, vệ sinh chuồng trại ngõ xóm còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong huyện chưa qui hoạch được bãi đổ rác tập trung, sau khi thu gom, những xã này cho đổ tạm ở bãi đất trống, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng.

Để giữ được môi trường sạch đẹp, hạn chế các ổ dịch có thể xảy ra, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; chỉ đạo các xã trong huyện qui hoạch, xây dựng bãi chứa và xử lý rác thải, hạn chế việc đổ rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.


Hồng Yến (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: