00:00 | 11/10/2010

Nền tảng để trở thành tỉnh công nghiệp

Trong giai đoạn 2005 - 2010, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ, quyết xây dựng Vĩnh Phúc mau chóng phồn vinh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm cao độ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách làm nên một diện mạo mới cho quê hương.


Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV.

 

Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, tạo sự đột phá, khẳng định vai trò nền tảng trong toàn bộ nền kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm (2006 - 2010) đạt trên 154 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giai đoạn 2001 - 2005, riêng năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 41 nghìn tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2005. Một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh phát triển nhanh; bước đầu phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực như: Ôtô, xe máy, gạch ốp lát có sức cạnh tranh cao và ngày càng chiếm thị phần lớn trong nước, khu vực và thế giới. Các ngành công nghiệp phụ trợ bước đầu phát triển. Tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống được quan tâm quy hoạch, đầu tư, khôi phục và phát triển. 5 năm qua, đã thu hút 507 dự án mới, trong đó, có 113 dự án FDI, 394 dự án DDI, có 86 dự án FDI và 130 dự án DDI đi vào SXKD. Đã bổ sung quy hoạch 20 KCN trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 6.038ha vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam, trong đó, có 9 KCN đã được thành lập.

 

Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, Vĩnh Phúc là địa phương đi đầu trong toàn quốc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới hỗ trợ nông dân, huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nguồn ngân sách tỉnh đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 2.300 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Chăn nuôi phát triển, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, tạo ra khối lượng hàng hoá lớn, chất lượng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được đầu tư nâng cấp mạnh, xe buýt được mở các tuyến đến tất cả các huyện, thành, thị; 67% tuyến giao thông nông thôn được cứng hoá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tỉnh đã xây dựng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có phạm vi nghiên cứu 328km2, quy mô 1,2 triệu dân.

 

Nền kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, quy mô không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,4%/năm. Kể từ 2005, nhiều năm liền, Vĩnh Phúc liên tục ở tốp các địa phương dẫn đầu toàn quốc có tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thu ngân sách cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. Đến thời điểm này, giá trị công nghiệp - xây dựng ước chiếm 56,03%; dịch vụ: 30,23%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 13,74%. Tăng trưởng kinh tế cao, tạo nguồn thu ngân sách địa phương liên tục tăng bình quân 31,8%. 5 năm 2006 - 2010, tổng thu ngân sách đạt trên 42.200 tỷ đồng, thu nội địa chiếm tỷ trọng trên 80% tổng thu. Riêng năm 2010, dự kiến thu ngân sách ước đạt trên 14 nghìn tỷ đồng.

 

Tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Số học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học liên tục tăng cao; 10 năm liên tục tỉnh có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực. Chất lượng học sinh giỏi các cấp ổn định ở mức cao, nhất là học sinh giỏi quốc quốc tế. Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề được coi trọng, quan tâm đầu tư và có bước phát triển mới. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 19 - 20 ngàn lao động. Hàng năm, tỉnh dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân, xây nhà đại đoàn kết, trợ giúp người nghèo, hộ nghèo, các vùng khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,04% xuống còn 7%, bình quân giảm 2,2%/năm. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 31 triệu đồng, tương đương 1.630 USD, gấp 3,45 lần so với năm 2005.

 

Nhiều cơ chế, chính sách mới của tỉnh được ban hành đang phát huy hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định. Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; công tác tư tưởng được thực hiện đồng bộ trong Đảng và trong xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân vì sự phát triển của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2005 - 2010, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: