09:09 | 18/07/2010

Phụ nữ Lập Thạch giúp nhau phát triển kinh tế

Qua khảo sát tình hình thực tế hộ nghèo do phụ nữ làm chủ toàn huyện Lập Thạch có 756 hộ/ 3.233 hộ nghèo cần được giúp đỡ. Hội phụ nữ huyện Lập Thạch đã vận động cán bộ, hội viên giúp đỡ các hộ hội viên nghèo trong chi hội bằng tiền mặt được 270 triệu đồng, 1.981 ngày công, 130 con giống, 6.530kg phân bón, 9.927kg thóc giống...

Không chỉ dừng lại ở đó mà trong năm hội còn duy trì hoạt động giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đột xuất, đã vận động được 6.781 hội viên phụ nữ giúp đỡ 2.487 hộ với tổng số tiền là 1 tỷ 505 triệu đồng, 2.740 ngày công, 44.154kg thóc gạo, 262 con giống, 51 tấn xi măng, 36 tấn phân, 9.750 tấn cám gia cầm, 1.480kg lợn hơi, 96 chỉ vàng...Tiêu biểu cho phong trào này là ở các xã Tiên Lữ, Tử Du, Ngọc Mỹ, Thái Hoà, Liên Hoà, Văn Quán...Các tổ vay vốn hoạt động có hiệu quả và thường xuyên được củng cố. Tổng dư nợ đến nay lên đến hơn 40 tỷ đồng, cho 4.408 hộ vay trong đó vốn SXKD vùng khó khăn là hơn 10 tỷ đồng, vốn HSSV hơn 14 tỷ đồng, vốn giải quyết việc làm 660 triệu đồng, vốn xuất khẩu lao động là 143 triệu đồng, vốn hộ nghèo gần 10 tỷ đồng, vốn NS&VSMT nông thôn là gần 5 tỷ đồng, hộ đồng bào dân tộc 200 triệu đồng. Củng cố nâng cao chất lượng nhóm tín dụng theo mô hình TƯ. Đến nay có 300 nhóm theo mô hình trung ương với 2.677 thành viên duy trì hoạt động với số vốn hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì và quản lý tốt các nguồn vốn, dự án chính phủ, phi chính phủ, nguồn vốn huy động tại chỗ như: Vốn SIDA, vốn phụ nữ nghèo, MCC, CSOD, Việt bỉ. Tổng dư nợ cac nguồn vốn hiện nay hội đang quản lý trên 42 tỷ đồng cho 7.570 hộ vay. Các cấp hội còn thực hiện tốt công tác giới thiệu việc làm. Trong năm đã tổ chức được 4 lớp mây tre đan ở 5 xã Triệu Đề, Văn Quán, Vân Trục, Liễn Sơn. TT Hoa Sơn, đã có trên 350 công nhân có việc làm ổn định. Đồng thời phối hợp với phòng LĐXH giới thiệu được 25 lao động đi lao động nước ngoài có việc làm và thu nhập cao. Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Hội còn phối hợp với C.ty supe phốt phát và hoá chất Lâm thao tổ chức 10 lớp tập huấn về sử dụng phân bón NPK cho 670 cán bộ hội viên, chi trưởng, chi phó, tổ trưởng, tổ phó tham dự. Sau lớp tập huấn có 5 xã đăng ký mua120 tấn phân trả chậm. Hôi phối hợp với NHCS-XH tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản lý vốn cho 91 tổ trưởng, hướng dẫn cho trên 200 hộ hội viên nghèo vay vốn và 100% hộ vay vốn đổi sổ.

Đồng thời kiểm tra hoạt động và vay vốn do phụ nữ quản lý. Qua tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ vay vốn, đặc biệt chú trọng việc cập nhật số liệu vào hệ thống sổ sách, kết quả sử dụng đồng vốn của các thành viên vay đều được sử dụng có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng kỳ hạn, không có tình trạng vay hộ, vay ké.Tiêu biểu là các xã Liên Hoà, Đồng ích, Xuân Lôi, Bàn Giản... đã làm tốt công tác chỉ đạo và cùng tổ trưởng vay vốn quản lý và hướng dẫn những hộ nghèo vay vốn sử dụng đồng vốn vay có mục đích vào đầu tư chăn nuôi, canh tác ...Phối hợp với TT Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn cho 100% xã, thị trấn với tổng số 28 lớp và 1.260 phụ nữ tham gia học tập phương pháp chăn nuôi, gieo trồng rau màu có hiệu quả.Hội còn phối hợp với các doanh nghiệp mây tre đan tổ chức 4 lớp tập huấn cho 225 hội viên ở các xã Liễn Sơn, Vân Trục, Văn Quán, TT Hoa Sơn học nghề, đến nay các học viên đã thành thạo nghề và có việc làm thu nhập ổn định.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: