10:09 | 27/11/2010

Sông Lô xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Sau 2 năm thành lập, với đà tăng trưởng kinh tế 15,2%/năm, Đảng bộ huyện Sông Lô đã và đang từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tiềm năng thế và lực để huy động sức mạnh toàn dân xây dựng Sông Lô trở thành huyện vững mạnh về hệ thống chính trị và phát triển bền vững về KT-XH. Ngay sau khi thành lập, huyện Sông Lô đã nhanh chóng quy hoạch, sắp xếp nhân sự, quy chế làm việc, triển khai kịp thời, đầy đủ những chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở được các cấp uỷ Đảng quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Hàng năm Huyện uỷ xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu, học tập các Nghị quyết T.Ư khoá X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thiết thực. 5 năm qua, các địa phương trong huyện đã tổ chức trên 200 lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trên 400 lớp học tập về các chuyên đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Sông Lô có 4.661 đảng viên, trong đó có 1.027 đảng viên nữ, 42 đảng viên dân tộc ít người, 14 đảng viên theo tôn giáo, với 25 chi, Đảng bộ trực thuộc. Năm 2009 Đảng bộ có 82,35% chi Đảng bộ TSVM, 65,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở được củng cố, hoạt động đồng bộ, có hiệu quả. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực, sâu sát trong nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Kết quả đạt được trong những năm qua đã tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định được vai trò, vị thế của một huyện mới thành lập.Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sông Lô, diện mạo nông thôn mới và đời sống của nhân dân đang từng ngày khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt trên 15,2%. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Phong trào chăn nuôi các động vật có giá trị kinh tế cao như: Nhím, rắn, baba... phát triển mạnh mở ra hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi. Các địa phương đã khai thác tốt diện tích mặt nước và các hồ, đập để nuôi trồng thuỷ sản. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt hơn 352 tỷ đồng. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng được trường học cao tầng, trạm y tế, trụ sở làm việc khang trang. 85,2% thôn dân cư xây dựng được nhà văn hoá. 100% tuyến đường tỉnh lộ (75,8km) trên địa bàn được trải nhựa.Phát huy những thành tựu đã đạt được, Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính huyện, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Lấy chăn nuôi làm khâu đột phá gắn với phát triển kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại. Đồng thời chú trọng phát triển CN, TTCN và dịch vụ. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác XĐGN, giải quyết các vấn đề xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: