13:04 | 25/06/2009

Thành lập Viện Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc

Ngoài ra, Viện sẽ tham gia thực hiện một số dịch vụ công cộng phục vụ quản lý nhà nước về QHXD như: Giới thiệu địa điểm, nghiên cứu điều tra quy hoạch, cắm mốc giới, công bố quy hoạch…


Lan Anh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: