09:11 | 12/02/2012

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Triển khai công tác tuyên truyền trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ năm 2012

Chiều 10/2/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Triển khai công tác tuyền truyền trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ năm 2012.

Trong năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ với các nội dung như: Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, xây dựng Đảng; Tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn của tỉnh đối với các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc, đoàn thể tỉnh, các ngành, các cấp về nội dung các chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Ban Bí thư, kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai các nghị quyết của Đảng. Bản tin cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Bên cạnh việc xuất bản định kì hàng tháng, để đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền tới cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở LĐTB&XH biên tập các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc điều tra, rà soát các hộ nghèo, cận nghèo hàng năm trong một số bản tin và phát hành rộng rãi trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề nhằm khắc phục những khó khăn để bản tin đề cập đầy đủ hơn các vấn đề KT-XH; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài và các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng bản tin ở một số chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Trong năm 2012, Bản tin Sinh hoạt chi bộ tập trung Tuyên truyền kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; truyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện KT-XH trong tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên nhằm đảm bảo chất lượng các hợp đồng tuyên truyền; nâng cao chất lượng thông tin, hình thức trình bày của Bản tin…


Sơn Tùng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: