23:27 | 27/09/2010

Về dự án hệ thống cấp nước cho các KCN huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/CV-KH ngày 6/9/2010 của Cty CP Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc về việc xin ý kiến thỏa thuận đầu tư dự án Hệ thống cấp nước cho các KCN huyện Tam Dương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Hiện nay, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương có tốc độ phát triển kinh tế cao, có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, có sức hút đầu tư từ bên ngoài. Vì vậy, nhu cầu về cấp nước cho sản xuất, đặc biệt là các KCN là rất lớn. Đô thị tiếp tục được mở rộng, nhiều KCN đang đầu tư xây dựng, nguồn nước cấp cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân thiếu trầm trọng. Cùng với sự phát triển của các KCN tập trung, các cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn huyện Tam Dương làm phát sinh các nhu cầu mới về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ công cộng. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Cty CP Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc xây dựng hệ thống cấp nước cho các KCN huyện Tam Dương. Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, để dự án đầu tư đạt hiệu quả cao, cần lưu ý các vấn đề sau:

- Dự án có phạm vi phục vụ khá lớn, gồm khu vực đô thị, nông thôn và cụm công nghiệp, do vậy, trong quá trình tính toán xây dựng mạng lưới đường ống, cần khảo sát kỹ về nhu cầu sử dụng nước và khả năng chi trả của các hộ để phân kỳ đầu tư hợp lý; đồng thời nghiên cứu các giải pháp cấp nước cho các vùng phụ cận.

- Sử dụng các vật tư, thiết bị có chất lượng cao, đặc biệt là mạng lưới đường ống để giảm thiểu tối đa tỷ lệ thất thoát thất thu nước.

- Nghiên cứu các biện pháp kết nối với hệ thống cấp nước của các đô thị khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tạo thành một hệ thống cấp nước chung.

- Về nguồn nước: trước mắt có thể lấy nước từ kênh Liên Sơn, tuy nhiên, khi nhu cầu cấp nước lên cao cần có kế hoạch khai thác nước ở sông Phó Đáy; đồng thời chú ý các giải pháp bảo vệ nguồn nước an toàn.

Bộ Xây dựng thông báo ý kiến trên để Cty CP Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc triển khai dự án theo đúng quy định.


Theo baoxaydung.com.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: