14:10 | 29/10/2010

Vĩnh Phúc: Dành 208,163 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp - TTCN làng nghề

UBND tỉnh đã quyết định dành 208,163 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp, làng nghề tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015.

 

 

Với nguồn vốn này, tỉnh sẽ lựa chọn phân kỳ đầu tư hỗ trợ cho 20 cụm công nghiệp, làng nghề theo cơ chế mới. Theo đó bình quân mỗi năm hỗ trợ cho hạ tầng cụm CN,TTCN làng nghề là 38,462 tỷ đồng. Trong đó mỗi cụm sẽ được hỗ trợ từ 5-10 tỷ đồng/cụm để xây dựng hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước đảm bảo theo tiêu chuẩn; hỗ trợ 100% kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kinh phí lập bản đồ quy hoạch, chi phí rà phá bom mìn trong cụm; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động với định mức 700.000 đồng/lao động, hỗ trợ di dời từ cơ sở sản xuất vào cụmvới mức 10 triệu đồng/cơ sở. Tuy nhiên, các hạng mục được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh phụ thuộc vào quy mô, diện tích của cụm và tiến độ giải ngân. UBND tỉnh giao cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh lựa chọn cụm công nghiệp, làng nghề để đầu tư, làm thí điểm vài cụm có điều kiện thuận lợi nhất trong năm 2010 rồi từ đó rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng ra các cụm khác đồng thời phân kỳ đầu tư để đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội. Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nhà đầu tư phải tự huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm, duy tu bảo dưỡng hạ tầng cụn và vận hành, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

Dự kiến đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 28/35 cụm công nghiệp - TTCN làng nghề được quy hoạch đi vào hoạt động, phục vụ hàng ngàn cơ sở sản xuất tại các làng nghề đang rất khó khăn về mặt bằng, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: