10:49 | 14/10/2010

Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành Thành phố

Hôm qua (13/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho gần 50 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Ngô Văn Dụ; Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Uỷ viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Trần Lưu Hải; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Ngọc Phi - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc… đã về dự.


Đồng chí Phạm Gia Khiêm và đồng chí Trịnh Đình Dũng trao đổi với các đại biểu.

Năm 2015 Vĩnh Phúc sẽ trở thành tỉnh công nghiệp

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Chức, nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là Đại hội đánh dấu thời kỳ phát triển mới của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, tạo nền tảng để đến năm 2015 Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và trở thành TP Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI”.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV do Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng trình bày tại Đại hội khẳng định: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,4%; Ước năm 2010, giá trị công nghiệp-xây dựng chiếm 56,03%; dịch vụ 30,23%; nông-lâm nghiệp, thuỷ sản 13,74%; GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 31 triệu đồng, tương đương 1.630 USD, gấp 3,45 lần so với năm 2005; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 31,8%, trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng trên 80% tổng thu. Trong 5 năm (2006-2010), tổng thu ngân sách đạt trên 42.200 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với 5 năm 2001 - 2005, trong đó, thu nội địa tăng gấp 6 lần. Trong 5 năm, tỉnh đã thu hút 507 dự án mới, trong đó, có 113 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,85 tỷ USD; 394 dự án DDI, tổng vốn đăng ký 20.497 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tăng cường đầu tư và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó quan trọng nhất là tỉnh đã xây dựng quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với phát triển kinh tế; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao…

Những nhiệm vụ trọng tâm

BCH Đảng bộ tỉnh đã xác định những mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2010-2015, đó là: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (14-15%/năm) theo hướng ổn định, bền vững, không ngừng nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định về chính trị-xã hội để tập trung phát triển kinh tế. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2020 và trở thành TP Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua; đội ngũ lãnh đạo tỉnh tâm huyết, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương; đặc biệt đã đề ra chiến lược phát triển khoa học, phù hợp với đặc điểm của Vĩnh Phúc. Trong nhiệm kỳ tới, để đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Vĩnh Phúc cần nhận thức rõ vị trí, vị thế của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng Thủ đô Hà Nội; quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Vĩnh Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng, trong đó giao thông phải đi trước một bước và đẩy mạnh thu hút đầu tư… để đón cơ hội phát triển mới. Trong quá trình phát triển, phải quán triệt quan điểm phát triển nhanh nhưng bền vững, đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá-xã hội, nhất là phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng.


Đình Quang (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: