14:06 | 11/10/2010

Bình Xuyên - Vĩnh phúc:

Vùng công nghiệp trọng điểm

Là huyện có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp và đô thị, đến nay, Huyện Bình Xuyên đã hình thành 7 khu, cụm công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực: sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất xe máy và phụ tùng ô tô, chế biến thức ăn gia súc... góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm qua của huyện lên 20%/năm; công tác văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 5,38%.5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Đường vào KCN Bình Xuyên.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra, kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản. Ước năm 2010, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt: 85,3%; nông - lâm nghiệp - thủy sản: 7,6%; dịch vụ: 7,1%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và ngày càng vững mạnh. Việc Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công việc thực hiện Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện vừa qua đã tạo được không khí mới trong toàn Đảng bộ, với việc hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng các cấp với chất lượng cao nhất, việc đánh giá tình hình nhiệm vụ chính trị của từng địa phương sát với thực tế; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh; công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2010-2015 đã đảm bảo đúng yêu cầu, quy định.Đạt được những thành tựu trên, trước hết do các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong nhân dân; tập trung xây dựng chi, đảng bộ TSVM. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng ngày được nâng cao. Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng được coi trọng. Dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Việc phân loại cơ sở Đảng TSVM ngày càng được đánh giá thực chất hơn. Kết quả phân loại hàng năm, có số tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM bình quân 85,5%, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 82,6%. Do đạt được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện, nên các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ về phát triển KT-XH khi triển khai nhận được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo nhân dân. Đặc biệt Nghị quyết của huyện về việc phấn đấu đưa Bình Xuyên có đủ các yếu tố cơ bản của một huyện công nghiệp trước năm 2015; trở thành đô thị loại IV trước năm 2020 đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và dành hàng trăm ha đất sản xuất nông - lâm nghiệp cho phát triển công nghiệp. Đến nay, Bình Xuyên có 7 khu, cụm công nghiệp với diện tích hơn 2.100 ha (trong đó có 562,5 ha đã được giải phóng mặt bằng). Ngành Công nghiệp - xây dựng của huyện đạt mức tăng trưởng cao, giá trị tăng thêm bình quân 20%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 2,4 lần so với năm 2005. Huyện có chủ trương vừa phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, có quy mô lớn, vừa coi trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, gắn với phát triển TTCN và làng nghề; khuyến khích, ưu tiên phát triển những ngành Công nghiệp công nghệ cao; sản xuất vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng tri thức cao, giá trị tăng lớn. Bên cạnh đó, huyện tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các KCN và các làng nghề, nhất là hệ thống điện, nước, giao thông và các công trình công cộng; tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, CCN hiện có, gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, hoàn thành các công trình lớn đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng cơ bản, khuyến khích các đơn vị chủ động tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Quy hoạch và từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng theo hướng hiện đại. Quan tâm đầu tư hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, quy hoạch hệ thống công viên cây xanh, tạo cảnh quan cho một huyện công nghiệp - đô thị hiện đại trong tương lai.


PV (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: