08:06 | 29/02/2012

UBND huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc:

Bàn giao mặt bằng công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 28/2/2012, UBND huyện Sông Lô tổ chức lễ bàn giao mặt bằng công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và dự án đường dây 500 kv Sơn La - Hiệp Hòa đi qua địa phận của huyện Sông Lô.

Đường điện 500 KV Sơn La-Hiệp Hòa đi qua địa phận 2 xã Đồng Thịnh và Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô với tổng chiều dài toàn tuyến 5.653 m gồm 11 chân cột và tổng diện tích thu hồi 54.652 m2, tổng số hộ có đất bị thu hồi 393 hộ. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp cùng chủ đầu tư đã tiến hành thực hiện chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các hộ có đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 20,847 tỷ đồng cho 412 hộ. Toàn bộ mặt bằng toàn tuyến, các hộ đã nhận đủ 100% tiền bồi thường, hỗ trợ và đã giải phóng sạch mặt bằng để bàn giao đơn vị thi công.

Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đi qua địa phận 4 xã thuộc huyện Sông Lô gồm Cao Phong, Đồng Thịnh, Tứ Yên và Đức Bác với tổng chiều dài 5.726 m, tổng diện tích thu hồi 368.322 m2, số hộ đất bị thu hồi 1.767 hộ. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ đầu tư tiến hành chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho 1.767 hộ có đất thu hồi (trong đó có 53 hộ tái định cư) với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư, tổng số có 3 khu tái định cư với tổng diện tích thu hồi 21.682 m2 và 121 hộ có đất bị thu hồi với tổng kinh phí bồi thường là hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, huyện thực hiện xong công tác bồi thường, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và đã xây dựng xong 2 khu tái định cư ở xã Đức Bác, Đồng Thịnh. Sau khi bàn giao xong mặt bằng 2 công trình, dự án, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời xử lý những phát sinh.

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện các xã có 2 dự án trên đi qua đã ký vào biên bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tiến hành bàn giao mặt bằng tại thực địa.


Sơn Tùng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: