11:05 | 23/07/2013

Huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, do các địa phương khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội nói chung nên kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng (QHXD) nông thôn mới (NTM) còn rất hạn chế. Một số địa phương thậm chí chưa bố trí đủ vốn (mới tạm ứng một phần kinh phí lập quy hoạch) do đó đồ án lập quy hoạch bị kéo dài. Hơn thế, do chi phí lập đồ án QHXD NTM thấp, khoảng 150 triệu đ/xã nên nhiều tư vấn gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã có diện tích lớn… Chính vì vậy, các kinh nghiệm huy động vốn cho công tác lập quy hoạch và triển khai xây dựng NTM thực sự rất đáng quý.

Mỗi địa phương mỗi cách

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã phê duyệt 231/231 đồ án QHXD NTM, trong đó 219 xã đã công bố quy hoạch, 217 xã đã tiến hành cắm mốc giới theo quy hoạch. Đặc biệt, có nhiều xã đã hoàn thành chỉ tiêu cắm mốc.

Chia sẻ kinh nghiệm của triển khai QHXD NTM trên địa bàn, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đầu năm 2011, UBND tỉnh cấp cho mỗi xã 200 - 240 triệu đ/xã, trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ 150 triệu đồng, kinh phí tỉnh hỗ trợ thêm từ 50 - 90 triệu đ/xã. UBND xã tự lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực kinh nghiệm để ký hợp đồng. Trong quá trình lập quy hoạch có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa đơn vị quy hoạch và Ban Chỉ đạo NTM xã và lấy ý kiến của nhân dân trong xã (theo đúng trình tự lập quy hoạch đã được quy hoạch).

Riêng về cắm mốc quy hoạch, đại diện huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: UBND huyện hỗ trợ mỗi xã 5 tấn xi măng giao các xã đúc (khoảng hơn 1.000 cọc bê tông) để cắm chỉ giới hành lang giao thông theo các loại đường quy hoạch, cắm các khu chức năng, cánh đồng mẫu… Đến nay, huyện đã cắm được 28.270 cọc mốc giới của 20 tuyến đường huyện, 275 tuyến đường trục thôn, 363 tuyến giao thông nội đồng, 2.326 tuyến đường ngõ xóm. Trên cơ sở quy hoạch được huyện duyệt, năm 2012, huyện tập trung thực hiện xây dựng các đường trục chính giao thông nội đồng, xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường thôn đạt chuẩn. Huyện cũng cung ứng gần 7.000 tấn xi măng để hỗ trợ các địa phương làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trên 37km kênh mương cứng nội đồng.

Tuy nhiên, đại diện huyện Đức Thọ cũng thừa nhận: Do kinh phí còn nhiều khó khăn do đó thực hiện quy hoạch khu trung tâm nhiều xã chưa thực hiện được.

Liên quan đến huy động vốn cho công tác xây dựng NTM, đại diện xã Quý Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Xã đã lồng ghép các chương trình, dự án của tỉnh, huyện và ban hành nhiều chính sách để thực hiện xây dựng NTM đúng kế hoạch, quy hoạch trên địa bàn. Theo đó, sẽ hỗ trợ xây dựng đường bê tông dân cư từ 30 - 70% lượng xi măng đổ bê tông làm mặt đường; hỗ trợ toàn bộ xi măng, nhân công, máy trộn, tấm nilông lót đáy… làm giao thông nội đồng và hỗ trợ 100% xi năng làm kênh mương, giao thông nội đồng. Do xã, thôn làm tốt công tác vận động nên các DN, các hợp tác xã đã tích cực đầu tư, hỗ trợ cho xây dựng nhiều hạng mục. Đơn cử, Cty Xuân Trường đã hỗ trợ xây dựng 3 công trình văn hóa thôn, nhà tình nghĩa. Xã cũng đã huy động đóng góp hơn 20 nghìn ngày công cho xây dựng NTM…

Nhưng cũng còn nhiều khó khăn

Mặc dù là địa phương triển khai tốt công tác xây dựng NTM song đại diện Sở Xây dựng Thái Bình cũng nhận định: Khả năng huy động sức dân đóng góp bằng nguồn lực bằng tiền để xây dựng NTM là khó. Người dân chỉ có thể tham gia hiến đất, hiến ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông nội đồng, dồn điền đổi thửa và các công trình an sinh xã hội.

Đại diện Sở Xây dựng Thái Bình kiến nghị: Xây dựng NTM phải sử dụng nguồn kinh phí lớn, chưa có tiền lệ, do vậy, Nhà nước phải đóng vai trò dẫn đường, là “bà đỡ” về nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất như hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, phúc lợi, an sinh xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật kiến trúc để phục vụ sản xuất nông nghiệp… Trung ương cần ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho công tác QHXD, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, nghĩa trang, nước sạch và vệ sinh môi trường. Đây là những vấn đề bức xúc, bất cập trong khi đó ngân sách cấp xã chỉ có thể đảm nhận được một phần thu gom vận chuyển và duy trì hệ thống.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng thẳng thắn: Nguồn kinh phí thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt QHXD NTM phải đảm bảo 100% từ nguồn ngân sách cấp theo định mức, tiêu chuẩn phù hợp với từng địa phương có điều kiện kinh tế, địa lý và nhân lực khác nhau. Nguồn kinh phí triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch, ngoài quy định của Nhà nước, cần có những chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích đầu tư từ mọi nguồn vào phát triển nông nghiệp nông thôn.

Còn Bộ Xây dựng cũng cho biết: Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc giải quyết kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác QHXD NTM đối với những địa phương có khó khăn.

Trước đó, trong tháng 5/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành định mức này, trong đó có gợi ý khung, hướng dẫn các địa phương áp dụng mức chi phí QHXD NTM. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh: Định mức này mới mang tính gợi ý vì còn phụ thuộc vào nguồn vốn và quy mô, tính chất khác nhau của các xã NTM…


Quý Anh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: