09:19 | 20/09/2011

Lựa chọn công nghệ xử lý rác phải phù hợp với điều kiện địa phương

Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Bộ KH&ĐT đề nghị góp ý dự án của tỉnh Yên Bái đề xuất sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. Theo Thứ trưởng Cao Lại Quang, hiện nay vấn đề xử lý chất thải rắn đang là nhiệm vụ cấp bách của các đô thị, đặc biệt tỷ lệ thu gom và xử lý các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung còn rất thấp, việc xử lý chất thải rắn đô thị của tỉnh Yên Bái hoàn toàn bằng chôn lấp tại các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, hiện chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn được đầu tư xây dựng. Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất việc đề xuất dự án đầu tư xử lý chất thải rắn của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên cần nghiên cứu, bổ sung trong đề án một số điểm sau:

Sự cần thiết của dự án cần nêu rõ và phân tích cụ thể thực trạng thu gom và xử lý, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh. Xem xét diện tích sử dụng đất của nhà máy cho phù hợp với quy mô công suất dự kiến và quy hoạch được duyệt. Công nghệ chế biến rác thành phân compost hiện đang được triển khai tại một số địa phương, có ưu điểm tận dụng được lợi ích các thành phần hữu cơ trong rác thải. Tuy nhiên công nghệ này hiện đang tồn tại vấn đề sản phẩm phân vi sinh tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp, tỷ lệ rác sau xử lý cần phải chôn lấp cao, chiếm 60 - 70% lượng rác đầu vào (tỷ lệ chôn lấp dưới 10% như dự án đề xuất là không thực tế). Do đó, cần xem xét, nghiên cứu việc lựa chọn công nghệ xử lý rác hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.

Cần xem xét, nghiên cứu quy mô đầu tư, suất đầu tư và chi phí xử lý đảm bảo hiệu quả để xác định tổng mức đầu tư phù hợp với nguồn tài trợ và khả năng huy động vốn đối ứng.


Hải Đăng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: