08:11 | 19/07/2011

Xử lý nước thải, chất thải rắn trong các KCN

TT-Huế tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn trong các KCN. Tỉnh đặc biệt lưu ý BQL các KCN không để các DN khoan và sử dụng nước ngầm trong KCN một cách bừa bãi, khi chưa được phép của Sở TN&MT.

Tại KCN Phú Bài sau hơn 10 năm đi vào hoạt động mới đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp và khu xử lý chất thải công nghiệp. Một thời gian dài, chất thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm cho dòng sông Phú Bài, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho một bộ phận dân cư sống quanh vùng.

Hiện nay, tình trạng chung của các KCN trong tỉnh TT-Huế là khi xây dựng không đi đôi với các biện pháp bảo vệ môi trường, hầu hết vẫn thiếu hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải, một việc mà đúng ra phải làm trước khi đưa các dự án vào hoạt động. Đặc biệt là các ngành sản xuất có mức độ ô nhiễm môi trường cao như vật liệu xây dựng, nhựa, bao bì, thiết bị inox, sợi nhuộm... nhưng chưa được BQL các KCN quan tâm đầu tư xử lý đúng mức.


HB (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  

Các bài đã đăng: