12:03 | 17/09/2013

TT-Huế: Gần 55 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

UBND tỉnh TT-Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 2.164 hộ gia đình có công với cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có nhu cầu xây mới là 585 hộ và số hộ có nhà được sửa chữa là 1.579 hộ. Mỗi căn nhà xây dựng mới được hỗ trợ 40 triệu đồng và sửa chữa là 20 triệu đồng, với tổng kinh phí thực hiện dự án gần 55 tỷ đồng. Trong năm 2013, tỉnh phải thực hiện xong việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng đã rà soát, phê duyệt năm 2012. Năm 2014 sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những hộ gia đình phát sinh và đã thống kê 2013. Qua đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục bổ sung danh sách số hộ phát sinh 2013 để thực hiện trong năm 2014.

TRÍ ĐỨC

Các bài đã đăng: